UX richtlijnen | Vlaanderen.be

Recreatieve vissersvloot

In 2016 werden in totaal bijna 800 vaartuigen geïdentificeerd die zichtbaar uitgerust waren om recreatieve visserij-activiteiten te beoefenen op zee. Deze vaartuigen werden in één van de 4 kustjachthavens waargenomen (vaste ligplaats of trailer) of staan op de recente lijst (2016) van de Pannevissers. Deze cijfers geven louter een indicatie van de grootteorde van de vloot en kunnen niet worden aangewend ter berekening van de visserij-inspanning. Dit laatste is te wijten aan het feit dat het aantal ondernomen vistrips op jaarbasis grote verschillen kent tussen de vaartuigen onderling.

Het gros van deze vaartuigen (87%) zijn hengelvaartuigen. Bordennetvaartuigen maken 6% uit van de vloot, terwijl de boomkor 4% vertegenwoordigd. Een klein aantal vaartuigen (3%) combineert zichtbaar verschillende vistechnieken (hengel/boomkor, hengel/bordennet).

De jachthaven van Nieuwpoort kent de grootste concentratie aan recreatieve vissersboten (287), gevolg door Blankenberge (247), Zeebrugge (92) en Oostende (81). Bijkomend werden een 80-tal trailervaartuigen geïdentificeerd die via het strand of boothellingen te water worden gelaten.

Gedetailleerdere informatie over de exacte verdeling van de vaartuigen over de verschillende kustjachthavens, het vermogen (hengelvaartuigen) en de lengteklassen (hengelvaartuigen) kunt u in de interactieve grafiekenmodule raadplegen.

Klik hier voor interactieve module