UX richtlijnen | Vlaanderen.be

Plaatsbepaling langsheen de kustlijn

De types recreatieve zeevisserij-activiteiten vanaf onze kust kennen geen homogeen voorkomen tussen De Panne en Knokke-Heist. Elk type visserij kent enkele zogenaamde hotspots langsheen onze 65 km lange kustlijn. Op basis van de voorbereidende strandobservaties in 2016 kon per visserij-activiteit een eerste inzicht bekomen worden van die zogenaamde voorkeurslocaties. De luchtobservaties bekrachtigen de geobserveerde trends en voorzien in een verdere uitwerking van deze datareeks.

In de interactieve kaartenmodule kunt u steeds de meest recente data raadplegen en creëert u zelf de kaart die voor u de meest relevante informatie bevat.

Klik hier voor interactieve module