UX richtlijnen | Vlaanderen.be

Omnibus

De screeningvraag of men al dan niet recreatief op zee heeft gevist tijdens de laatste 12 maanden was de laatste vraag uit de online enquête en werd door 13.850 individuen beantwoord, terwijl de voorafgaande vraag door 117.434 personen werd beantwoord. De kans is reëel dat niet-zeevissers zich niet aangesproken voelden tot deze vraag en hier bijgevolg geen aandacht hebben aan besteed, maar hieromtrent kan geen uitsluitsel gegeven worden. Dit veroorzaakt een moeilijk te kwantificeren vertekening in de omnibusresultaten. Indien we zouden stellen dat de personen die positief reageerden op de screeningvraag werkelijk alle zeevissers vertegenwoordigen op 117.434 personen komen we voor de Belgische bevolking uit op een participatiegraad van 0,34%, wat neer komt op 38.432 personen. Een afstemming met de veldobservaties strekt hier tot de aanbevelingen en zal als dusdanig ook plaatsvinden binnen deze dataverzamelingsperiode.