UX richtlijnen | Vlaanderen.be

Economisch belang

Er is weinig informatie beschikbaar over het economische belang van de recreatieve zeevisserij wat betreft directe werkgelegenheid, productiewaarde en toegevoegde waarde. Een eerste schatting leert dat de directe uitgaven van de recreatieve zeevissers gemiddeld 2.635 euro/visser/jaar bedragen, waarbij grote verschillen tussen de vistechnieken onderling worden opgemerkt: 4.226 euro/visser/jaar voor sleepnetvaartuigen, 3.796 euro voor hengelvaartuigen, 2.613 euro voor de paardenvisserij en minder dan 1.000 euro voor de overige strandvisserijactiviteiten. De totale directe uitgaven van de sector worden geschat op 5,3 miljoen euro op jaarbasis.