UX richtlijnen | Vlaanderen.be

Vangsten

De vangsten worden bepaald door het integreren van de data voortvloeiend uit de volgende monitoringsactiviteiten:

Bij wijze van alternatief kunnen de omnibus survey en logboeken aangewend worden ter berekening van de vangsten, maar hiertoe dient alvast een realiteitstoets met betrekking tot de omnibusresultaten worden uitgevoerd.

Hier vindt u een schematische voorstelling van de diverse monitoringsactiviteiten en de manier waarop deze op elkaar inspelen. Meer informatie hieromtrent vindt u terug in het observatieprotocol.