UX richtlijnen | Vlaanderen.be

Strand

In 2016 vonden de eerste voorbereidende strandobservaties plaats. Hiervoor werden in de periode mei-oktober 21 strandtrajecten van ruim 20 km te voet gemonitord om een eerste beeld te schetsen van de recreatieve strandvisserij-activiteiten, resulterend in 358 waarnemingen. Hierbij werden de vissers in kwestie kort bevraagd rond het aantal vistrips dat ze jaarlijks ondernemen, de duur van de trips, etc. Deze gegevens resulteerden in een eerste overzicht met betrekking tot de densiteit en de spreiding van de verschillende recreatieve visserij-activiteiten vanaf de kust.

De huidige strandobservaties hebben als doel het verloop te bepalen van recreatieve zeevissers over een willekeurig geselecteerde strandzone (~4-5 km) doorheen de dag. De koppeling tussen de luchtobservaties en de strandgegevens resulteert in de visserij-inspanning per type recreatievisserij over de Belgische kustlijn op een gegeven dag. Teneinde een representatief beeld te bekomen van de recreatieve zeevisserij-inspanning worden tussen 1 november 2016 en 31 oktober 2017 een 40-tal strand- en luchtobservaties voorzien, verspreid over het toeristisch hoogseizoen, het laagseizoen, weekdagen en weekends. Deze data zal ons toelaten om de visserij-inspanning per type visserij op jaarbasis in te schatten. Meer informatie hieromtrent vindt u terug in het observatieprotocol.

Naast het bepalen van het verloop over een gegeven dag wordt elke recreatieve zeevisser op het strandtraject ook kort bevraagd. Meer informatie over de inhoud van het interview vindt u hier