UX richtlijnen | Vlaanderen.be
 • Logboek

  Het logboek werd ontwikkeld om de recreatieve strand- en zeevisser toe te laten op vrijwillige basis zijn/haar vangsten te noteren. Door uw logboekgegevens via deze website door te sturen naar het VLIZ en het ILVO draagt u in een belangrijke mate bij tot de eerste inschatting van de recreatieve visvangsten.

   
  lees meer >
 • Deelname

  De logboeken maken het voor de recreatieve strand- en zeevisser mogelijk om actief deel te nemen aan het dataverzamelingsprogramma rond het in kaart brengen van de recreatieve visvangsten op zee. Tal van recreatieve zeevissers nemen reeds deel aan dit uniek initiatief. Bent u tevens bereid deel te nemen, registreer u dan via deze website.

   
  lees meer >
 • Waarom monitoren

  Erkend worden als een volwaardige ruimtegebruiker op zee binnen beleidsprocessen, wetgeving op maat van de sector en afgestemd op de realiteit, éénduidig communiceren rond de hoeveelheid gevangen vis, … al deze wensen maken dat objectieve data dient verzameld te worden rond de recreatieve zeevisserij.

   
  lees meer >
 • Resultaten monitoring

  ‘Transparantie’ staat centraal binnen het dataverzamelingsproces. Daarom wordt iedereen de kans geboden de monitoringsactiviteiten en de hieruit voortkomende data in real-time te consulteren aan de hand van interactieve grafieken en kaartmateriaal.

   
  lees meer >
 • Wetgeving

  Aan welke regelgeving dien je als recreatieve visser te voldoen? Velen zijn niet op de hoogte van de wetgeving of weten niet meer welke regels net wel of net niet op hen van toepassing zijn. Deze website biedt u een overzicht op maat.

   
  lees meer >

Over recreatievezeevisserij.be

Dit online platform voorziet in de nodige inzichten rond de methodologie en resultaten van de monitoringsactiviteiten van de Belgische recreatieve zeevisserij (zee en strand). U kunt in real-time de verzamelde data en informatie raadplegen via grafieken en kaartmateriaal. Ook indien u op zoek bent naar de huidige regelgeving die van toepassing is op uw specifieke visactiviteit ben u hier op het goede adres!

De dataverzameling rond recreatieve visvangsten zou niet mogelijk zijn zonder de vrijwillige actieve deelname van tal van individuele recreatieve zeevissers (logboeken). Deze website voorziet dan ook in digitale vangstrapportages teneinde de dataoverdracht zoveel als mogelijk te optimaliseren. Indien u zich nog niet hebt geregistreerd als vrijwillige logboekdeelnemer en bereid bent bij te dragen tot dit onderzoek kunt u zich steeds aanmelden via deze website.

Ook nieuwsberichten die relevant zijn voor de recreatieve vissersgemeenschap kunnen worden aangebracht via info@recreatievezeevisserij.be.